Upplevda och verkliga hot

Hotet från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) gjorde att RFSLs ungdomsförbund ställde in sin medverkan i Almedalen, eftersom man inte kunde garantera säkerheten för sina medlemmar eller deltagarna på de seminarier man tänkt anordna. RFSL Ungdoms besked möttes av ilska och bestörtning och har tolkats som ett tecken på hur NMR använder hot för att påverka samhällsutvecklingen.

Men när jag undersökte saken visade det sig att det inte fanns något konkret uttalat hot mot organisationen (vilket jag fått bekräftat av RFSL Ungdoms ordförande). Frågan om organisationen fattade rätt beslut hamnar därmed i ett lite annat perspektiv.

Beslutet att ställa in var alltså inte framtvingat av NMR, utan helt frivilligt. Genom sitt agerande bekräftade RFSL Ungdom omedvetet den bild av ett allt otryggare samhälle som högerextrema grupper och partier försöker sprida, trots att statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet brott inte genomgått någon markant förändring det senaste decenniet. Därmed spelade RFSL Ungdoms agerande NMR rakt i händerna, som fick som de ville utan att ha framfört några hot.

regnbåge19104963609_ce8a69dd4c_k

regnbåge19104963609_ce8a69dd4c_k

Jag önskar att RFSL Ungdom hade arrangerat sina evenemang i Almedalen som planerat, precis som deras moderorganisation gjort. De borde talat om de hot och den utsatthet de upplever men likväl genomfört aktiviteterna, som en manifestation över vikten av att stå upp för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL Ungdoms verksamhet är helt enkelt för viktig för att inte få höras.

Det råder ingen tvekan om att RFSL Ungdom upplevt NMRs närvaro som mycket oroande och hoten som verkliga, inte minst mot bakgrund av de över 50 konkreta hot

som organisationen polisanmälde 2017

. NMR har onekligen ett visst våldskapital. Likväl är det fel att agera på upplevda hot istället för faktiska hot.

Med tanke på att beslutet var frivilligt är det också märkligt RFSL Ungdom i

sitt pressmeddelande

beskyller polisen för att "prioritera nazister före hbtq-personer” eller att kalla beslutet att låta NMR demonstrera ”en katastrof för vår demokratiska samhälle” när yttrandefrihet (hur gräsliga åsikterna än är) är en grundförutsättning för en levande demokrati. Genom att ifrågasätta polisens opartiskhet och antyda att den svenska demokratin är hotad förstärker RFSL Ungdom indirekt andra budskap som högerextrema krafter vill få oss att tro på.

Det är förstås lättare sagt än gjort att vara modig, särskilt när man kanske minns den isande känslan av att stå nära en grupp människor som så tydligt utstrålar hat och en önskan om att fysiskt skada dig. Att en enskild individ inte är villig att ta den risken, hur modigt det än hade varit, har jag mycket stor förståelse för. Men som organisation måste man hålla huvudet kallt och agera annorlunda, och minnas att det är tillsammans som man blir stark.

Bild av

Per Pettersson

med CC-licens.