Konsten att förena hållbarhet och lönsamhet

Föreläsningen startar vid ca 12:30 in i sändningen. De senaste åren har CSR i allt högre grad kommit att bli ett modeord som såväl företag som ideella organisationer svänger sig med. Ibland känns det som om det finns lika många definitioner av CSR som företag som arbetar med det, och att det samtidigt är förvånansvärt glest mellan konkreta exempel på hur företag gjort för att verkligen tjäna pengar på det.

Konst har en förmåga att bidra med uppmärksamma och ge nya perspektiv på fenomen i vår samtid. I den här föreläsningen, från årets upplaga av Fairtrade Forum i början av oktober, valde jag att utgå från några utvalda verk i samtidskonsten, i en förhoppning om att kunna sätta CSR och hållbarhet i ett nytt perspektiv.

Jag har valt att först en historisk bakgrund till synen på CSR såsom den utvecklats i Sverige och visar på kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, för att sedan beskriva miljöansvarstagande, socialt ansvarstagande och etiskt ansvarstagande i tur och ordning. Och för att göra det lättare att hänga med har jag valt att väva in en hel del konkreta exempel.