Utvald att representeras av Tierra Grande Events & Exhibitions

Den välkände fotografen Mattias Klum har startat ett företag som heter Tierra Grande Events & Exhibitions som förutom att arrangera evenemang och utställningar både i Sverige och internationellt också valt ut ett litet antal meriterande inspiratörer och föreläsare som man knutit till sig. Målet är att representera lite mer än ett dussin personer inom olika områden som på olika sätt relaterar till en hållbar utveckling i världen. Sedan en tid tillbaka är Per Grankvist en av dessa utvalda vilket innebär att man nu även kan boka Per för en föreläsning genom dem. Förutom Per representerar Tierra Grande Events & Exhibitions också Mattias Klum, Folke Rydén och Johan Plate. Man har ett uttalat syfte att representera föreläsare som både har ett kunskapsförmedlande uppdrag och en solid värdegrund. Läs mer på http://www.tierragrandeevents.com/