IFL vid Handels startar ERFA-grupp kring hållbar affärsutveckling

Med titeln "Affärsstrategier för ett hållbart företagande" kommer gruppen att behandla frågeställningar som är viktiga för att bedriva och utveckla affärer för ett hållbart företagande. t.ex. hur påverkas affärsmöjligheterna inom exempelvis produkt- och tjänsteutveckling, inköp, produktion och försäljning? Första mötet är planerat till 4:e juni och det finns ett starkt begränsat antal platser. Klicka här för mer information.