Lyssna på engagemanget du tidigare bara läst om

Soundtracket till boken Engagemang ger dig berättelsen om musiken som väckte engagemang och låtarna som inspirerats av engagemanget. Lyssna på hela eller delar – exklusivt på Spotify.

Soundtracket är uppdelat i fem kapitel. Välj om du vill lyssna på det i sin helhet eller bara just det kapitel som rör den händelse du är intresserad av. 

Ett annat sätt att ta del av engagemanget

Under arbetet med boken Engagemang upptäckte Per Grankvist hur ofta historiska och populärkulturella referenser smälte samman. Det gav  nya perspektiv på hur det sätt vi engagerar oss idag skiljer sig från det sätt som vi engagerade oss för så sent som för tio år sedan, men också vilka effekter en engagerad befolkning har på vårt samhälles välbefinnande och utveckling.

Musik har både tonsatt och speglat engagemang genom alla tider. Några låtar har till och med kommit att spela en viktig roll i att bidra till den förändring av samhället som folket velat se.

omslag-play-300x300Att göra ett radioprogram som samtidigt är ett soundtrack till boken var därför naturligt – alla sånger, psalmer och låtar valde på sätt och vis sig själva, från den klassiska ”Internationalen” till förortens hiphop. Även om flera av låtarna är kända är sammanhanget och betydelsen av låtarna ofta mindre bekant.

Hör Per Grankvist berätta inlevelsefullt om händelser fulla med engagemang som inspirerat till musik eller låtar som betytt något för engagemanget. Berättelserna varvas med låtarna han talar om.

Hela soundtracket

Lyssna på de fem kapitlen i följd. 164 min (2h 44min), inkl musik.

1. Den svenska vänsterrörelsen

Vilka låtar tonsatte 1970-talsvänstern i Sverige, och varför? Lyssna: 30 min

2. Majrevolten i Paris

De politiska effekterna blev små, men musiken från 1960-talet har blivit klassisk. Lyssna: 31 min

3. Musikens överbryggande kraft

En del låtar har spelat en särskild roll i att överbrygga misstänksamhet och punktera fördomar. Lyssna: 35 min

4. Medborgarrättsrörelsen i USA

Vilka låter inspirerade de organisationer som drev krampen för lika rättigheter oavsett hudfärg i slutet av 1950-talert och 1960-talet? Lyssna: 28 min

5. Studentupproret på Himmelska Fridens Torg

Sångerna som inspirerade till upproret 1989 och låtarna som tog intryck av massakern på 1990-talet. Lyssna: 28 min