Böcker

Engagemang - Batman, Putnam och jag

Engagemang – Batman, Putnam och jag

I boken tar Per med oss på en resa över 400 sidor genom statsvetenskap, psykologi och personliga drivkrafter för att försöka förstå engagemangets historia och framtid.

Är så att vi är mindre engagerade idag än för några decennier sedan? Har like-knappen fått oss att tro att det räcker med att ge en “tummen upp” för att förändra samhället? Varför engagerar vi oss? Och framförallt: Hur skapas engagemang?  Läs mer

CSR i praktiken - hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar

CSR i praktiken – hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar

I sin uppmärksammade debutbok undersökte Per hur företag över hela världen jobbar med hållbarhet som ett sätt att både öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till ett bättre samhälle.

Genom klarläggande resonemang och med över 160 konkreta exempel på hur både små och stora företag gjort för att förena hållbarhet och lönsamhet har boken blivit ett referensverk på området. 2012 kom den senaste reviderade upplagan. Läs mer

Att svära i kyrkan

Att svära i kyrkan

Antologin med undertiteln ”Tjugoen röster om evig tillväxt på en ändlig planet” säger inte bara hur många som har bidragit med texter, utan även att den röda tråden är ett ifrågasättande och problematiserande av tillväxten.

Pers bidrag är ett kapitel i vilket han undersöker hur vi behandlat ordet tillväxt i det svenska språket de senaste 350 åren för att se om det också säger något om tidsandan. Bland de övriga skribenterna finns Fredrik Lindström, KG Hammar, Anders Wijkman, Birger Schlaug och Stina Oscarsson. Läs mer